ปิดอบรม รถคาร์ทโตโยต้ารุ่นอายุ 8-11 ปี “ธนัช” ทำเวลาดีสุดรุ่น 10 ปี

admin

ปิดอบรม โครงการ “ทรูวิชั่นส์-โตโยต้า จูเนียร์ โกคาร์ท เทรนนิ่ง 2020” ที่สร้างกิจกรรมการฝึกอบรมรถคาร์ทสำหรับเยาวชนอายุ 8-11 ปี ขึ้น มุ่งให้เยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนที่หาไม่ได้จากที่อื่นๆ การรู้จักเคารพกติกา และกฎจราจร และได้สนุกกับการขับรถโกคาร์ท ในคอนเซปต์ “สนุก และปลอดภัย”

ปิดอบรม

ปิดอบรม โดยกิจกรรมในวันแรกได้สอน ข่าวกีฬา ให้เยาวชนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีในเรื่องเครื่องหมายจราจร และกฎจราจร ที่เยาวชนได้เห็นในชีวิตประจำวันตามสถานที่ต่างๆ และภาคปฏิบัติในการเรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของรถโกคาร์ท การขึ้น-ลง รถโกคาร์ทที่ถูกวิธี การเรียนรู้ เบรก และคันเร่ง รวมถึงการขับรถโกคาร์ทที่ถูกวิธีแล้ว กิจกรรมในวันที่สองได้สอนให้เยาวชนในแต่ละกลุ่มอายุ นำความรู้ที่ได้ฝึกฝนมา นำมาใช้ในการทดสอบจับเวลามุ่งเน้นให้เยาวชนแข่งกับตัวเอง ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 ก.ค. ที่ผ่านมา

โดย ทางโครงการฯ ยังเน้นในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID – 19 และการปฏิบัติตัวอย่างไรในโครงการฯ ตั้งแต่ก่อนเข้าบริเวณงาน ข่าวกีฬาวันนี้ และตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่การจัดกิจกรรมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรการที่ทางภาครัฐกำหนด โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องสแกน QR Code ไทยชนะ การทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ การใส่หน้ากากอนามัย การตรวจวัดไข้ และการจำกัดผู้เข้าในบริเวณงาน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดในบริเวณการจัดงาน รวมถึงช่วงการมอบรางวัลเยาวชนทุกคน รวมถึงผู้มอบรางวัลจะต้องสวมถุงมือเพื่อลดการสัมผัสกัน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทางโครงการฯ มุ่งเน้นสำหรับกิจกรรมในปีนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามทุกขั้นตอนเป็นอย่างดี

สำหรับผลการเรียนรู้ทดสอบจับเวลา ข่าวฟุตบอล ในแต่ละกลุ่มอายุ มีดังนี้ รุ่น 8 ปี ที่ 1 ด.ช. ลุ้ค กาญจนพิทักษ์ ทำเวลาได้ 35.454 วินาที ที่ 2  ด.ช. วัชรนนท์ บัน ฑิตกฤษดา 36.446 วินาที  3  ธีธัช ธรรมวิชิต  36.843 วินาที ที่ 4 ด.ช. กวิน ศุภวาณิชยานนท์  37.377 วินาที ที่ 5  ด.ช. วันฉัตร เทียนสุวรรณ   38.803 วินาที

รุ่นอายุ 9 ปี  ที่ 1  ด.ช.เสฎฐวุฒิ ตันติเวชกุล  32.373 วินาที ที่ 2  ด.ช.กอบุญ สาระบัว  33.200 วินาที ที่ 3  ด.ช.ปภาวิน เหล่าอารยะ  33.759 วินาที ที่ 4  ด.ช.ลูอีส รวินทร์ คัปปุชโช 34.752 วินาที ที่ 5  ด.ช.ณัฐกันต์ สว่างอารมย์  35.805 วินาที

รุ่นอายุ 10 ปี ด.ช.นธัช จงประเสริฐ  31.816 วินาที  ด.ช.ภคภพ มงคลเกษม  32.021 วินาที / ด.ช.นัธนพล จงประเสริฐ 32.559 วินาที / ด.ญ.ณัฐฐิญา พีรพฤฒิวงศ์  32.953 วินาที / ด.ช.ทริสตั้น กาญจนพิทักษ์ ทำเวลาได้ 33.035 วินาที โดยกลุ่มอายุ 11 ปี จะเรียนรู้ทดสอบจับเวลาวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ สนามรถคาร์ทอีซี่คาร์ท ดอท เน็ต

Next Post

ดราม่า โยริส-ซน หวิดฟาดปากหลังทะเลาะกันดุเดือด

ดราม่า โยริส-ซน เกิดดราม่าตอนจบครึ่งแรกของเกมระหว่าง สเปอร์ส กับ เอฟเวอร์ตัน เมื่อ อูโก้ โยริส กับ ซน ฮึง-มิน มีปากเสียงกันอย่างดุเดือด โดย โยริส ออกม […]
ดราม่า โยริส-ซน