Next Post

จะโกงไหมเนี่ย! มวยโลกเล็งกรรมการให้คะแนนชกจากที่บ้าน

จะโกงไหมเนี่ย! สภามวยโลก เสนอแนวคิดให้เข้ากับยุค “นิว นอร์มอล” ด้วยการให้กรรมการข้างเวทีสามารถให้คะแนนได้จากที่บ้านหรือในสถานที่ที่จัดเตรี […]
จะโกงไหมเนี่ย!